De Staatssecretaris van Financiën heeft het verzamelbesluit aanmerkelijk belang (V-N 2018/22.2) gewijzigd. De wijzigingen betreffen onderdeel 5.4. waarin voor de dienstbetrekkingeis en de 36-maandseis voor een aantal situaties goedkeuringen zijn opgenomen.

Aan de dienstbetrekkingeis kan worden voldaan als de verkrijger in dienstbetrekking is van een samenwerkingsverband met als een van de vennoten, de vennootschap waarvan de aandelen of winstbewijzen worden geschonken aan de verkrijger. Er zijn drie nieuwe onderdelen toegevoegd betreffende de dienstbetrekkingeis. Het gaat om de situatie:

  • bij een dienstbetrekking bij een onderneming vóórdat die onderneming wordt omgezet in een nv of bv, waarvan de aandelen na omzetting worden geschonken aan de verkrijger;
  • bij eerdere dienstbetrekking bij vennootschap A waarvan een participatie in een samenwerkingsverband (personenvennootschap) wordt ingebracht in vennootschap B;
  • van (af)splitsing.

Daarnaast is vooruitlopend op wetgeving een goedkeuring opgenomen in verband met een zusterfusie waarbij de verkrijgende rechtspersoon geen aandelen toekent. De wijziging van dit besluit is bij brief van 11 maart 2024 al aan de Tweede Kamer voorgelegd (zie V-N Vandaag 2024/548).

Het besluit treedt in werking op 19 maart 2024.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.42

Wet inkomstenbelasting 2001 4.41

Wet inkomstenbelasting 2001 4.17c

Wet inkomstenbelasting 2001 4.16

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

653

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen