De Hoge Raad oordeelt dat het hof X bv ten onrechte tegenwerpt dat zij niet zelf op de mogelijkheid van een nieuwe rechtsontwikkeling heeft geanticipeerd. Op de zitting van het hof verwijst X bv namelijk naar een arrest van de Hoge Raad dat na het opstellen van het hogerberoepschrift is gepubliceerd.

X bv koopt in België drie auto's en doet hiervoor BPM-aangiften. Rechtbank Gelderland brengt driemaal € 338 griffierecht in rekening en ziet geen aanleiding om de voldane BPM te verminderen. X bv claimt in hoger beroep alsnog extra leeftijdskortingen en toepassing van lagere historische BPM-tarieven. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden claimt X bv voor één auto met succes toepassing van een eerder BPM-tarief (art. 16a). X bv krijgt echter geen kostenvergoeding voor zowel de bezwaarfase, het beroep in eerste aanleg als het hoger beroep. De noodzaak tot het instellen van (hoger) beroep vloeit uitsluitend voort uit de handelwijze van X bv, die pas in hoger beroep extra leeftijdskortingen en toepassing van art. 16a claimt. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof X bv ten onrechte tegenwerpt dat zij niet zelf op de mogelijkheid van een nieuwe rechtsontwikkeling heeft geanticipeerd. Op de zitting van het hof verwijst X bv namelijk naar een arrest van de Hoge Raad (1 mei 2020, 18/02168, V-N 2020/22.10) dat na het opstellen van het hogerberoepschrift is gepubliceerd. X bv krijgt daarom een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand die in verband met de behandeling van het beroep (€ 759) en het hoger beroep (€ 1518) zijn gemaakt. X bv krijgt geen bezwaarkostenvergoeding, omdat de te hoge BPM niet is te wijten aan onrechtmatig handelen van de inspecteur. Het door de rechtbank driemaal heffen van griffierecht is niet strijdig met het EU-recht. Het beroep van X bv is gegrond. X bv krijgt een proceskostenvergoeding van € 3036.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 11 juli

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen