Advocaat-generaal Collins concludeert dat de EC niet aantoont dat Polen bij de accijnsvrijstelling van ethylalcohol de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. Volgens de betreffende bepaling kan aan de vrijstelling uitvoering worden gegeven via teruggaaf van de betaalde accijns.

Ethylalcohol die wordt gebruikt voor de vervaardiging van geneesmiddelen is vrijgesteld van accijns. Polen stelt aan deze vrijstelling de voorwaarde dat de ethylalcohol onder een accijnsschorsingsregeling wordt overgebracht. De Europese Commissie is van mening dat Polen de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen en start een precontentieuze procedure. De Poolse voorwaarde is volgens de EC onverenigbaar met art. 27 lid 1 onderdeel d EG-richtlijn 92/83 en schendt het evenredigheidsbeginsel.

Advocaat-generaal Collins concludeert dat de EC niet aantoont dat Polen bij de accijnsvrijstelling van ethylalcohol de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. Volgens de betreffende bepaling kan aan de vrijstelling uitvoering worden gegeven via teruggaaf van de betaalde accijns. Uit deze bepaling volgt niet dat er een verplichting bestaat om uitvoering te geven aan de vrijstelling via teruggaaf van de betaalde accijns. Ook toont de EC niet aan dat Polen het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Editie: 11 juli

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen