De Tweede Kamer heeft 7 juli 2022 het wetsvoorstel Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden (V-N 2022/23.21) aangenomen.

Dit wetsvoorstel regelt dat geen invorderingsrente wordt gerekend bij de terugvordering van toeslagen. In afwijking van de Awir wordt aan burgers bij wie de invordering van toeslagschulden is opgeschort wegens de covid-19-pandemie, de mogelijkheid geboden om de openstaande terugvordering zonder invorderingsrente te voldoen. Gezien de verschillen in aard en oorzaak van belasting- en toeslagschulden, kent de Belastingdienst/Toeslagen een andere aanpak bij de hervatting van de invorderingsactiviteiten dan de Belastingdienst.

Lees ook het thema Deelnemingsvrijstelling: Onbelaste inkomsten uit dochtervennootschappen.

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 11 juli

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen