Het bezwaarschrift van X tegen de aanslag IB 2015 is niet-ontvankelijk en de gestelde problemen met de Duitse postbezorging van die aanslag maken een en ander niet verschoonbaar.

Belanghebbende (X) is een aantal malen verhuisd, uiteindelijk naar Duitsland. Dat blijkt uit het adressenbestand BVR en de BRP. X is uitgenodigd aangifte IB 2015 te doen, daaraan herinnerd en uiteindelijk is een aanmaning verstuurd. Er komt niets binnen. Er volgt een ambtshalve aanslag en boete, verzonden naar het Duitse adres. Het uiteindelijk ingediende aangiftebiljet (bezwaarschrift) is vervolgens te laat. Bij de inspecteur en later Rechtbank Noord-Nederland vangt X dan ook bot.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aanslag correct is bekendgemaakt door verzending aan het bekende adres, een adres dat slechts X kan doen muteren. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van een aan de inspecteur te wijten onjuiste adressering. Verder is het te late bezwaar niet verschoonbaar vanwege de stelling van de haperende Duitse postbezorging. De ontvangst van de aanslag kan niet redelijkerwijs worden betwijfeld. Het beroep tegen de boete is wel ontvankelijk maar inhoudelijk ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Algemene wet bestuursrecht 3:41

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 11 juli

17

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen