Het wetsvoorstel Bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement (Kamerstuknr. 22942, V-N 1992/3836, 22) is ingetrokken. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Intrekking van het wetsvoorstel is gewenst aangezien de inhoud daarvan achterhaald is. Het wetsvoorstel kon niet eerder worden ingetrokken, omdat daarmee mogelijk het bodemrecht van de Belastingdienst zou vervallen. Met de inwerkingtreding van de Fiscale verzamelwet 2022 (Stb. 2021, 612; V-N 2022/5.2.1) is het bodemrecht bestendigd. Hiermee is zeker gesteld dat het bodemrecht niet vervalt bij intrekking van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel kan daarom alsnog worden ingetrokken. Dit is aangekondigd bij brief van 17 januari 2022 (V-N 2022/6.15).

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Financiën ten behoeve van de herijking van het faillissementsrecht doen onderzoek naar alternatieven voor het fiscale bodemrecht.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 22

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 11 juli

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen