Hof Amsterdam oordeelt dat het hoofddoel van de transactie is om de heffing van overdrachtsbelasting te ontwijken. Een handelswijze die meer voor de hand had gelegen is volgens het hof dat A rechtstreeks vastgoed in X nv inbrengt en daarvoor in ruil aandelen in X nv verkrijgt. De splitsingsvrijstelling is niet van toepassing.

Belanghebbende, X nv, wordt eind 2011 benaderd door stichting A, een Nederlands pensioenfonds. Uit onderzoek van een door A ingeschakeld adviesbureau blijkt dat A niet voldoet aan de eisen van risicospreiding, rendementsontwikkelingen en de beschikbaarheid van liquiditeiten, die gelden voor pensioenfondsen. A stelt daarom voor om tot inbreng van € 134 mln. aan vastgoed over te gaan tegen uitreiking van aandelen X nv. X nv en A tuigen vervolgens een constructie op waarbij ook het minimaliseren van de te betalen overdrachtsbelasting wordt meegenomen. Uiteindelijk wordt een constructie opgezet waarbij, door een beroep op de splitsingsvrijstelling, geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. De inspecteur is echter van mening dat de splitsingsvrijstelling niet van toepassing is.

Hof Amsterdam oordeelt dat het hoofddoel van de transactie is om de heffing van overdrachtsbelasting te ontwijken. Het hof acht hierbij de wijze waarop de transactie is vormgegeven van belang. Een handelswijze die meer voor de hand had gelegen is volgens het hof dat A rechtstreeks vastgoed in X nv inbrengt en daarvoor in ruil aandelen in X nv verkrijgt. Verder stelt het hof vast dat met de wijze waarop de transactie is vormgegeven in strijd met doel en strekking van de Fusierichtlijn wordt gekomen. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 5c

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [KEI-Rv] 16

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [KEI-Rv] 15

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [KEI-Rv] 2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 22 februari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen