Hof Amsterdam verwerpt de grieven van X gericht tegen de WOZ-waarde van een aantal woningen gelegen in de gemeente Amsterdam.

X komt in hoger beroep tegen de WOZ-waarde 2018 van een aantal woningen in de gemeente Amsterdam.

Hof Amsterdam verwerpt de grieven van X gericht tegen de WOZ-waarde van een aantal woningen gelegen in de gemeente Amsterdam. Het hof gaat voorbij aan het niet verstrekken van de grondstaffels door de gemeente omdat X niet heeft aangegeven wat in deze zaak de relevantie is van grondstaffels. Het hof ziet geen reden te twijfelen aan de door de heffingsambtenaar gehanteerde oppervlaktes van de woningen die zijn vastgesteld conform NEN-norm 2580. In de matrix blijkt verder dat de heffingsambtenaar rekening heeft gehouden met het afnemend grensnut. Het hof gaat voorbij aan de stelling van X dat een van de woningen niet beschikt over een dakterras en een gedeelde zolder. X heeft deze stelling te laat ingebracht. Het hof verklaart de hoger beroepen van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:4

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 22 februari

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen