Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aanslag IB/PVV 2021 niet met 5% verminderd wordt ondanks eisers bezwaar tegen de subsidiëring van fossiele brandstoffen door de overheid.

X heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag IB/PVV voor het jaar 2021, stellende dat de overheid 5% van het geïnde belastinggeld besteedt aan de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Volgens X dragen fossiele brandstoffen bij aan klimaatverandering en wordt hierdoor zijn recht op leven en veiligheid bedreigd. X wenst daarom 5% van zijn belastingaanslag niet te betalen. In geschil is of de aanslag met 5% verminderd dient te worden, omdat de overheid 5% van het geïnde belastinggeld besteedt aan subsidiëring van fossiele brandstoffen.

In geschil is of X het recht heeft om de betaling van een deel van zijn belastingaanslag te weigeren op grond van zijn bezwaren tegen de subsidiëring van fossiele brandstoffen door de overheid.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aanslag IB/PVV 2021 niet met 5% verminderd wordt ondanks eisers bezwaar tegen de subsidiëring van fossiele brandstoffen door de overheid. De verplichting om belasting te betalen luidt algemeen. Een individuele belastingplichtige kan de voldoening aan die verplichting niet afhankelijk stellen van het doel waarvoor de overheid de belasting aanwendt. Ook is het niet aan een belastingplichtige om te bepalen voor welke overheidsuitgaven hij wel of niet belasting betaalt. De rechtbank erkent de ernst van de klimaatproblematiek, maar stelt dat de besteding van financiële middelen een kwestie is die buiten de rechtsmacht van de administratieve rechter valt. X' beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 5

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 2

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 22 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

232

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen