De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag stelt dat een in Portugal woonachtige non-habitual resident als verdragsinwoner wordt aangemerkt voor het belastingverdrag Nederland-Portugal.

X woont in Portugal als non-habitual resident (NHR) en is enig aandeelhouder van de in Nederland gevestigde A bv. Hij heeft dividend ontvangen waarop 15% dividendbelasting is ingehouden. De vraag rijst of een non-habitual resident als inwoner van Portugal kwalificeert in de zin van art. 4 lid 1 belastingverdrag Nederland-Portugal. De kennisgroep stelt dat een inwoner van Portugal onder het NHR-regime voldoet aan de voorwaarden voor verdragsinwonerschap. Hierdoor kan X aanspraak maken op het verlaagde bronbelastingtarief voor dividenden, mits ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 10

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 22 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

333

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen