De Kennisgroep omzetbelasting OVI stelt dat het BTW-nultarief niet geldt voor vervoer van goederen tussen derde landen.

In de aan de kennisgroep voorgelegde casus gaat het om een in Nederland gevestigde logistiek dienstverlener die een goederenvervoersdienst verricht aan een in Nederland gevestigde ondernemer. De goederenvervoersdienst brengt goederen vanuit een derde land naar een ander derde land. Volgens de kennisgroep is op deze vervoersdienst het algemene BTW-tarief van toepassing omdat de goederen zich fysiek niet in Nederland bevinden en daardoor geen sprake is van goederen als bedoeld in post a.1 van de bij de Wet OB 1968 behorende Tabel II.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 1

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 22 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

401

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen