Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het bezwaar tegen de aanslag en boetebeschikking niet tijdig is ingediend en er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. X maakt onvoldoende aannemelijk dat hij niet in staat was om tijdig een bezwaarschrift in te dienen, dan wel iemand te vragen dat voor hem te doen.

Aan X wordt een aanslag IB/PVV 2015 en boetebeschikkingen 2015 en 2016 opgelegd voor het niet (tijdig) doen van aangifte. Op 24 juni 2019 maakt X bezwaar tegen de aanslag en boetebeschikking 2015 en op 17 januari 2020 tegen de boetebeschikking 2016. De inspecteur verklaart het bewaar dat ziet op 2015 niet-ontvankelijk en het bezwaar dat ziet op 2016 ongegrond. X stelt dat hij door medische omstandigheden, waaronder meerdere herseninfarcten in de periode van 2014 tot april 2018, niet in staat was om tijdig bezwaar aan te tekenen en tijdig aangifte te doen. Hij gaat in beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het bezwaar tegen de aanslag en boetebeschikking 2015 niet tijdig is ingediend en er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. X maakt onvoldoende aannemelijk dat hij niet in staat was om tijdig een bezwaarschrift in te dienen, dan wel iemand te vragen dat voor hem te doen. De bezwaartermijn ving een geruime tijd na de herseninfarcten aan, namelijk op 10 januari 2019. Ten aanzien van de boetebeschikking 2016 oordeelt het hof dat er geen sprake is van avas. X heeft niet de in redelijkheid te vergen zorg betracht om ervoor te zorgen dat het verzuim niet zou plaatsvinden. In de tijd die is verstreken tussen het eerste herseninfarct en de aangifteplicht mag verwacht worden dat X de benodigde bijstand heeft gerealiseerd om te voldoen aan zijn verplichtingen. De boete is terecht opgelegd en het beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 22j

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

398

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen