Hof Amsterdam oordeelt dat het hoger beroep niet-ontvankelijk is, omdat de gemachtigde tegen de wil van X hoger beroep heeft ingesteld, enkel voor eigen gewin en daarmee de vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt. Daarnaast is er sprake van misbruik van recht, aangezien het recht om een rechtsmiddel in te stellen zonder redelijk doel is gebruikt.

X heeft een WOZ-procedure gevoerd met behulp van een gemachtigde op basis van een 'no-cure-no-pay'-machtiging. Na de uitspraak van de rechtbank, waarin het beroep ongegrond wordt verklaard, heeft X per e-mail aangegeven dat hij de procedure wil laten varen. Desondanks heeft de gemachtigde hoger beroep ingesteld, waarbij de WOZ-waarde niet meer in geschil is, maar enkel (proces)kostenvergoedingen. In hoger beroep is in geschil of het hoger beroep ontvankelijk is.

Hof Amsterdam oordeelt dat het hoger beroep niet-ontvankelijk is, omdat de gemachtigde tegen de wil van X hoger beroep heeft ingesteld, enkel voor eigen gewin en daarmee de vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gemachtigde bestaat ten tijde van het instellen van het hoger beroep niet meer, omdat X heeft aangegeven dat hij de procedure wil laten varen. Het hoger beroep is ingesteld door iemand die daartoe niet bevoegd is, waardoor het hoger beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het hof voegt hieraan toe dat in deze zaak sprake is van misbruik van recht, aangezien het recht om een rechtsmiddel in te stellen zonder redelijk doel is gebruikt. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26a

Algemene wet bestuursrecht 8:111

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

388

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen