Hof Den Haag honoreert het beroep van X op het vertrouwensbeginsel en vernietigt de IB-navorderingsaanslag 2016. De inspecteur heeft door het inwilligen van het verzoek bij X het vertrouwen gewekt dat aan hem terecht een bedrag is terugbetaald omdat hij recht heeft op aftrek elders belast.

X voert namens zijn werkgever, Y BV, tijdelijk een project uit in Oman. Op grond van de ingediende IB-aangifte 2016, met een verzamelinkomen van € 275.107 en ingehouden loonheffing van € 131.444, legt de inspecteur een aanslag op naar een te betalen bedrag van € 1777. Naar aanleiding van het Golfstatenbesluit verzoekt Y BV in 2018, via een correctiebericht op de eerder ingediende loonheffingaangifte, om teruggaaf dan wel verrekening van teveel afgedragen loonheffing. Dit verzoek wordt gehonoreerd. Eind 2020 verzoekt X, verwijzend naar het Golfstatenbesluit, om herziening van de IB-aanslag 2016. Ook dit verzoek wordt gehonoreerd. De inspecteur verleent een teruggaaf van € 121.955. Medio 2021 legt de inspecteur een IB-navorderingsaanslag 2016 op aan X. De inspecteur merkt daarbij op dat op het moment van de indiening van het verzoek reeds sprake was van door Y BV herziene loongegevens voor het jaar 2016. Uit die herziene loongegevens blijkt dat Y BV slechts € 9490 aan loonheffing heeft ingehouden en met de correctie loonaangiften de voorkoming reeds heeft toegepast in de loonadministratie. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de navorderingsaanslag terecht heeft opgelegd. Dat Y BV de te veel ingehouden en afgedragen loonheffing niet aan X heeft doen toekomen, is niet van belang.

Hof Den Haag honoreert het beroep van X op het vertrouwensbeginsel en vernietigt de IB-navorderingsaanslag 2016. De inspecteur heeft door het inwilligen van het verzoek bij X het vertrouwen gewekt dat aan hem terecht een bedrag is terugbetaald omdat hij recht heeft op aftrek elders belast. Het hof overweegt dat X er niet van op de hoogte was dat de loonheffing reeds door middel van een correctiebericht was terugbetaald/verrekend. Verder heeft Y BV de teruggaaf niet aan X doorbetaald en heeft Y BV hem ook niet op de hoogte gebracht van het gewijzigde bedrag aan afdracht. Verder is nog van belang dat X bij zijn verzoek alle informatie die hem ter beschikking stond heeft verstrekt en dat die informatie volledig en juist is. Ook stond de informatie dat de ingehouden loonheffing was teruggegeven/verrekend in de systemen van de Belastingdienst. Het hoger beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

640

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen