Door het veel hogere aantal aangemelde gedupeerden van de toeslagenaffaire en de complexiteit van hun problemen worden beslistermijnen overschreden. Het wetsvoorstel aanpassing termijnen en nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, verlengt de beslistermijn op nieuwe aanvragen voor aanvullende schade.

In het geval dat een beslistermijn niet wordt gehaald kan een ouder de overheid in gebreke stellen en een zogeheten ‘beroep niet tijdig beslissen’ indienen. Andere ouders kunnen zich gedwongen voelen ook naar de rechter te stappen omdat zij niet achteraan in de rij willen aansluiten. Dit gaat ten kosten van capaciteit bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (hierna: UHT). Het kabinet past met dit voorstel daarom onder andere de beslistermijnen binnen UHT op onderdelen aan.

  • Het kabinet stelt voor de beslistermijn op nieuwe aanvragen voor aanvullende schade te verlengen van 6 naar 12 maanden. De beslistermijn voor bezwaarzaken wordt niet aangepast omdat de rechter doorgaans zal vasthouden aan de termijn van zes maanden;

  • Het doen van een aanvraag voor aanvullende compensatie voor werkelijke schade voor gedupeerden wordt met terugwerkende kracht verlengd van 1 januari 2024 naar 1 januari 2025, of zes maanden na afronding van de integrale beoordeling indien die ná 1 juli 2024 onherroepelijk vast komt te staan;

  • In het wetsvoorstel komt het kabinet ook met een aangepaste regeling voor nabestaanden van overleden gedupeerden. De eerder voorgestelde regeling was niet meer uitvoerbaar als gevolg van het amendement Leijten (V-N 2023/30.23.21). Het is de bedoeling dat de regeling dit najaar van start gaat als de wet is aangenomen;

  • De peildatum om te bepalen of ouders in het buitenland in aanmerking komen wordt verruimd van 7 juli 2020 naar 31 december 2021;

De termijn om in bezwaar te kunnen gaan tegen een beschikking van UHT wordt verlengd naar zestien weken.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

47

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen