Volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is de financiële impact van het toepassen van het laagtarief voor het schorsen van kampeerauto’s aanzienlijk is en is er in dat geval meer compensatie nodig uit andere tarieven. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer nam op 26 oktober 2023 een motie aan (V-N 2023/50.30) waarin wordt verzocht met een voorstel te komen zodat de schorsing van een kampeerauto standaard onder het lage schorsingstarief (€ 29,10) komt te vallen, in plaats van onder het normale schorsingstarief (€ 88,05).

De RDW heeft twee opties onderzocht:

• Optie 1: een laag tarief; of

• Optie 2: de introductie van een nieuw middentarief voor kampeerauto’s. Het middentarief komt dan precies tussen het huidige laagtarief en het normale schorsingstarief in te liggen.

In de uitvoeringstoets attendeert de RDW op een aantal aandachtspunten die verbonden zijn aan het aanpassen van het schorsingstarief voor kampeerauto’s. Het is de vraag of tariefsverhogingen voor alle schorsingen, die voor iedereen gelden, ter compensatie van het laagtarief voor kampeerauto’s wenselijk is. Deze beslissing wordt overgelaten aan een volgend kabinet.

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23a

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

316

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen