Het op 19 april 2015 tot stand gekomen belastingverdrag met Malawi (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) treedt niet in werking. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat de regering niet wenst over te gaan tot binding van het Koninkrijk aan dit Verdrag.

Het Verdrag is nog niet in werking getreden, omdat Malawi de kennisgeving tot op heden niet heeft gedaan. Het Verdrag is inmiddels verouderd en voldoet niet aan de minimumstandaarden van de OESO inzake oneigenlijk gebruik van belastingverdragen, en evenmin aan het huidige, gunstiger verdragsbeleid ten aanzien van ontwikkelingslanden. Daarom acht de regering het onwenselijk dat het Verdrag nog in werking treedt. De op 6 juli 2018 door Nederland gedane kennisgeving aan Malawi is op 16 februari 2024 ingetrokken. Tegelijkertijd is Malawi opnieuw het aanbod gedaan om in onderhandeling te treden over een nieuw belastingverdrag (V-N 2024/19.13).

Het Verdrag was reeds goedgekeurd bij Wet van 28 maart 2018 (Stb. 2018, 125, V-N 2018/29.8).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

293

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen