Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend waardoor de transitiedata uit de Wet toekomst pensioenen (V-N 2023/33.6) worden overgeheveld naar een algemene maatregel van bestuur (AMvB).

In deze nog op te stellen algemene maatregel van bestuur worden de mijlpalen voor sociale partners en pensioenfondsen gehandhaafd op 1 januari 2025 (transitieplan) en 1 juli 2025 (implementatieplan). Voor verzekeraars wordt de mijlpaal met een jaar verlengd tot 1 oktober 2027. De einddatum van de transitie wordt ook verlengd tot 1 januari 2028. De inhoud van het wetsvoorstel en de overheveling van de termijnen naar AMvB-niveau volgt uit een toezegging aan de Eerste Kamer om in te kunnen stemmen met de pensioenstelselherziening.

De wet moet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De internetconsultatie is opgenomen in V-N 2023/42.22.4.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 18a

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

280

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen