Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het jaarverslag FIOD 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat de Kamer dit stuk ontvangt. Vanaf nu wordt het jaarverslag ieder jaar aan de Tweede Kamer aangeboden.

De FIOD-organisatie is een onderdeel van de Belastingdienst en heeft 14 vestigingen verspreid door het land. In het jaarverslag wordt beschreven wat de kern van het werk is, wat de strategische doelen zijn, met wie wordt samengewerkt en welke expertise aanwezig is. Ook wordt beschreven hoe de route van fraudemelding tot rechtszaak verloopt. Door de intensieve samenwerking met andere buitenlandse opsporingsdiensten of toezichthouders neemt de intensiteit en complexiteit van het werk toe.

Er wordt gestuurd op het aanpakken van specifieke thema’s en fenomenen. Zo was een groot thema in 2023 het witwassen van crimineel vermogen. Andere thema’s zijn onder meer fiscale delicten, zoals dividendstripping en BTW-(carrousel)fraude, corruptie, terrorismefinanciering en faillissementsfraude.

Van de 461 processen-verbaal in 2023 heeft uiteindelijk 86,9 procent geleid tot een vorm van bestraffing. Dit kan een veroordeling zijn, een transactie, een strafbeschikking van het OM, een bestuurlijke boete of een andere afdoening. In 13 procent van de gevallen is er uiteindelijk geen straf opgelegd, bijvoorbeeld doordat de officier van justitie heeft geseponeerd of de rechter heeft geoordeeld dat er sprake is van onvoldoende bewijs.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

451

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen