Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Sonaecom de BTW-voorbelasting op de kosten die zij maakt voor de verwerving van een deelneming waaraan zij belastbare diensten wil leveren volledig in aftrek kan brengen. Niet van belang is dat die verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.

Sonaecom SGPS SA is een holdingmaatschappij. Zij houdt zich ook bezig met het beheer en de strategische coördinatie van ondernemingen die actief zijn op het gebied van telecommunicatie, media, software en systeemintegratie. In 2005 wil zij een belang nemen in telecomaanbieder Cabovisão om daarmee te investeren in de nieuwe bedrijfsactiviteit ‘Triple Play’. Zij laat daartoe een marktonderzoek uitvoeren en betaalt een provisie aan een investeringsbank in verband met de uitgifte van obligaties. Met de opbrengst wil Sonaecom aandelen in Cabovisão verwerven en vervolgens belaste diensten op het vlak van technische ondersteuning en beheer leveren aan Cabovisão. Omdat de verwerving van de aandelen niet doorgaat, stelt zij de met de uitgegeven obligaties gerealiseerde opbrengst ter beschikking aan haar moedermaatschappij. Sonaecom brengt de BTW op de adviesdiensten en de provisie in aftrek. Volgens de Portugese Belastingdienst heeft Sonaecom echter helemaal geen recht op aftrek van de voorbelasting. De Portugese rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Sonaecom de BTW-voorbelasting op de kosten die zij maakt voor de verwerving van een deelneming waaraan zij belastbare diensten wil leveren volledig in aftrek kan brengen. Daarbij is niet van belang dat die verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden. Ook is het bedrag aan verschuldigde BTW over de voorgenomen dienstverrichtingen niet van belang. Vervolgens merkt de A-G nog op dat de BTW niet in aftrek kan worden gebracht als het opgehaalde kapitaal aan de moedermaatschappij wordt overgedragen. Deze dienst prevaleert dan namelijk boven het oorspronkelijke voornemen om aan een met dat kapitaal te verwerven dochtervennootschap belastbare diensten te leveren.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 18 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  432
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen