Hof Den Haag oordeelt dat de gemeente Teylingen de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB omzeilt met haar restitutieregeling. Deze regeling is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

X is het niet eens met OZB-aanslagen die de gemeente Teylingen aan haar heeft opgelegd. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief voor niet-woningen verhoogd in verband met de financiële ondersteuning aan een ondernemersfonds. Bepaalde ondernemers krijgen restitutie van deze opslag van de OZB. X behoort niet tot deze groep en stelt dat sprake is van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Rechtbank Den Haag verwerpt de grieven van X.

Hof Den Haag oordeelt dat de gemeente Teylingen de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB omzeilt met haar restitutieregeling. Op grond van deze regeling worden bepaalde groepen ondernemers in de gemeente gecompenseerd voor de OZB-verhoging die de gemeente heeft doorgevoerd om een ondernemersfonds te financieren. Het resultaat van de restitutieregeling, die buiten de OZB-verordening omgaat, is dat er per saldo voor zowel de OZB eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting twee verschillende tarieven zijn ontstaan (namelijk met en zonder korting). Het hof acht dit alles in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het hof biedt rechtsherstel door de kortingsregeling ook jegens X toe te passen en de aanslagen OZB te verminderen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 220f

Gemeentewet 220c

Gemeentewet 220

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 26 mei

  527
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen