Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de dividenduitkering niet kan worden belast op grond van art. 17 lid 3 onderdeel b Wet VPB 1969. X bv slaagt erin om het bewijsvermoeden dat voortvloeit uit de mogelijke vervulling van de subjectieve voorwaarde te ontzenuwen.

Het Luxemburgse A SA wordt in 1998 opgericht. Belanghebbende, X bv, is de rechtsopvolger van A SA. A SA houdt de aandelen in B bv en C bv. In 2014 keert B bv een dividend van € 19 mln uit aan A SA. Vervolgens cedeert B bv een vordering op C bv aan A SA, waarvan de koopprijs schuldig wordt gebleven. B bv en A SA komen daarop overeen dat de schuld van A SA wordt verrekend met de dividenduitkering. Naar aanleiding van informatie die de inspecteur ontvangt in het kader van de remigratie van de aandeelhouder van het concern, legt de inspecteur een VPB-navorderingsaanslag op aan X bv. Hij neemt daarbij de dividenduitkering in aanmerking als belastbaar inkomen uit een aanmerkelijk belang op grond van art. 17 lid 3 onderdeel b Wet VPB 1969.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de dividenduitkering niet kan worden belast op grond van art. 17 lid 3 onderdeel b Wet VPB 1969. X bv slaagt erin om het bewijsvermoeden dat voortvloeit uit de mogelijke vervulling van de subjectieve voorwaarde (de heffing van dividendbelasting bij een ander ontgaan) te ontzenuwen. Er is geen sprake van een volstrekt kunstmatige constructie. De rechtbank acht van belang dat de structuur binnen het concern ten tijde van de oprichting volstrekt gebruikelijk was. Ook lagen reële niet-fiscale motieven mede ten grondslag aan de vormgeving van de structuur. De rechtbank volgt verder ook de stelling van X bv dat het samenstel van rechtshandelingen is doorgevoerd om de solvabiliteit van C bv te verbeteren. Dit vormt een legitiem zakelijk belang. De rechtbank vernietigt de navorderingsaanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 19

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 7 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

689

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen