Rechtbank Den Haag oordeelt dat art. 5 lid 4 BFE enkel ziet op de toerekening en niet op de kwalificatie van een verlies. Het door de moedermaatschappij geleden houdsterverlies is niet verrekenbaar met de winst van de met ingang van oprichting gevoegde dochtermaatschappij.

X bv heeft in 2010 een verlies geleden. Dit verlies is bij beschikking aangemerkt als houdsterverlies. Eind december 2015 richt X bv A bv op. A bv wordt met ingang van haar oprichting gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met X bv als moedermaatschappij. X bv verricht in 2016 houdsteractiviteiten en A bv verricht in 2016 managementactiviteiten. X bv doet over 2016 aangifte naar een belastbaar bedrag van nihil. Het belastbaar bedrag bestaat uit een verlies van X bv van € 5654, een winst van A bv van € 22.074 verminderd met het verrekenbare houdsterverlies van X bv uit 2010.

X bv stelt zich op het standpunt dat het houdsterverlies uit 2010 verrekenbaar is met haar belastbare winst over 2016 op grond van art. 20 lid 4 juncto art. 15ae lid 1 sub a en lid 3 Wet VPB 1969 en art. 5 lid 4 van het Besluit fiscale eenheid 2003.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat op grond van art. 20 lid 4 Wet VPB 1969 houdsterverliezen slechts verrekenbaar zijn met houdsterwinsten. Art. 5 lid 4 van het BFE bepaalt dat voor de verrekening van voorvoegingsverliezen ex art. 15ae Wet VPB 1969 de winst van A bv aan X bv wordt toegerekend. Dat laat echter onverlet dat het karakter van die winst niet-houdsterwinst is. Het houdsterverlies uit 2010 is niet verrekenbaar met de belastbare winst in 2016.

Lees ook de thema's Fiscale eenheid: een dynamisch regime binnen de Vpb en Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit fiscale eenheid 2003 5

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15 ae

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 20

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 14 februari

Instantie: Rechtbank Den Haag

Focus: Focus

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Carrousel: Carrousel

  1037
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen