Hof Den Haag oordeelt dat de activiteiten van X geen bron van inkomen vormen. Voor de ICT-activiteiten geldt dat X onvoldoende duidelijk maakt waaraan hij in 2016, objectief bezien, de verwachting ontleent dat met deze activiteiten positieve opbrengsten kunnen worden behaald.

X drijft een eenmanszaak. De activiteiten bestaan uit de verkoop van computers, het geven van ICT-adviezen en het oplossen van computerproblemen. Daarnaast is X bezig met het schrijven van een boek over de juridische afwikkeling van de erfenis van zijn vader. De activiteiten leveren sinds 2006 verlies op. In een procedure over het jaar 2014 oordeelt Hof Den Haag (18 april 2018, nr. 17/00769, V-N 2018/38.1.2) dat de ICT-activiteiten en het schrijven van het boek als afzonderlijke activiteiten moeten worden gezien. Beide activiteiten zijn volgens het hof niet aan te merken als een bron van inkomen. Onder toepassing van art. 81 lid 1 Wet RO heeft de Hoge Raad op 16 november 2018 (18/02362, V-N 2018/62.24.2) het beroep in cassatie van X ongegrond verklaard. Voor het jaar 2016 stelt X wederom dat zijn activiteiten een bron van inkomen vormen.

Hof Den Haag oordeelt, onder verwijzing naar de procedure over het jaar 2014, dat de activiteiten van X geen bron van inkomen vormen. Voor de ICT-activiteiten geldt dat X onvoldoende duidelijk maakt waaraan hij in 2016, objectief bezien, de verwachting ontleent dat met deze activiteiten, in weerwil van een reeks negatieve resultaten, positieve opbrengsten kunnen worden behaald. Dat X in het kader van een beroepsaansprakelijkheidsprocedure verwacht over een som geld te gaan beschikken, waarmee hij in zijn activiteiten kan investeren, is niet van belang. Niet duidelijk wordt namelijk hoe deze activiteiten dan wel winstgevend zouden worden. Met betrekking tot het schrijven van het boek maakt X niet aannemelijk dat hij deelneemt aan het economische verkeer. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 2.3

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 3 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  334
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen