Rechtbank Den Haag stelt vast dat kladaantekeningen en afleverbonnen van bestellingen ten onrechte niet zijn bewaard door de betrokken administratieplichtige. De informatiebeschikking blijft daarom in stand. Beroep ongegrond.

X is exploiteert in een maatschap een tuinbouwbedrijf. Na een controle door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inspectie SZW) blijkt dat de maatschap voor een deel de lonen zwart betaalt. Er is geen administratieve aansluiting te maken tussen de omzet en de verrichte arbeid (uren). Daarop volgt een onderzoek door de Belastingdienst naar de omzet voor de omzetbelasting. Bij de controle van de omzet blijkt dat – naast de bewaarde verkoopfacturen – de kladaantekeningen en afleverbonnen van bestellingen niet zijn bewaard. De inspecteur stelt vast dat niet aan de bewaarplicht is voldaan en geeft een informatiebeschikking. X komt daartegen in beroep.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de niet bewaarde stukken een wezenlijk onderdeel vormen van de administratie van het tuinbouwbedrijf. De gegevens zijn nodig om de betrouwbaarheid van de omzetverantwoording te controleren. De informatiebeschikking is daarom terecht gegeven. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft geschonden. Beroep ongegrond.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 10 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen