Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het belastingnadeel slechts € 286.150 is. Dit is namelijk exclusief wat door de stichtingen met de btw-fraude is witgewassen, zodat een dubbeltelling wordt voorkomen.

X is lid van de gemeenteraad en is tevens voorzitter van twee stichtingen. In die laatste hoedanigheid doet hij jarenlang onjuiste btw-aangiften. De onterechte btw-teruggaven worden vrijwel direct overgeboekt naar zijn privérekening, bankrekeningen van gezinsleden en naar bedrijven. Volgens Rechtbank Oost-Brabant is de Nederlandse staat benadeeld voor ruim € 300.000. X krijgt daarom 1,5 jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het belastingnadeel slechts € 286.150 is. Dit is namelijk exclusief wat door de stichtingen met de btw-fraude is witgewassen, zodat een dubbeltelling wordt voorkomen. Er kan niet worden volstaan met een taakstraf in combinatie met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. X bekleedde als gemeenteraadslid een voorbeeldfunctie en heeft schade toegebracht aan het aanzien de lokale politiek. Mede vanwege het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 69

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting, Strafrecht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 10 juni

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen