Hof Den Haag oordeelt – net als de rechtbank – dat de door X geclaimde aftrekpost niet voldoende onderbouwd kan worden. De inspecteur staat bij wijze van coulance en onder voorwaarden alsnog de aftrek toe. Het hof doet de zaak in die zin af, zonder vergoeding van proceskosten. Beroep gegrond.

X heeft een eenmanszaak en sluit zowel privé als zakelijk een aantal leningen. In de aangifte IB 2016 neemt X alsnog een last op ter zake van de eerder afgesloten privé-lening. De aangifte wordt gevolgd door de inspecteur. Naar aanleiding van een boekenonderzoek corrigeert de inspecteur de desbetreffende aftrek. Na bezwaar en beroep wordt de navorderingsaanslag gehandhaafd. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag stelt vast dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit voor navordering. Tevens oordeelt het hof dat X niet voldoende kan aantonen dat de gelden – afkomstig uit de privé-lening destijds – zijn gebruikt voor zakelijke doeleinden. Het hof overweegt dat als dat wel zo zou zijn, de last bovendien niet thuishoort in 2016. De inspecteur komt in hoger beroep uit coulance alsnog tegemoet aan de aftrek. Het hof doet de zaak in die zin af, zonder vergoeding van proceskosten. Beroep gegrond.

Lees ook het thema Navordering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 10 juni

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen