Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft vragen van het Tweede Kamerlid Weyenberg (D66) beantwoord over de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.

In de nota naar aanleiding van het verslag over het Belastingplan 2021 zijn figuren en tabellen opgenomen over de gemiddelde druk van een werknemer, een directeur-grootaandeelhouder (dga) en een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) vergeleken voor verschillende jaren. Om de werknemer, de dga en de IB-ondernemer zo goed mogelijk vergelijkbaar te maken waren enkele aannames nodig. De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft die aannames en rekenwijze opgesomd en toegelicht. Dat heeft hij gedaan in antwoord op Kamervragen. Onder deze aannames is de gemiddelde druk voor een dga lager dan voor een IB-ondernemer vanaf een winst van ongeveer € 243.000. Bij een winst kleiner dan € 243.000 zou het dus gunstiger zijn om als IB-ondernemer te opereren. In de structurele situatie verandert de druk voor de IB-ondernemer door de geleidelijke afbouw van de zelfstandigenaftrek naar € 3240. In 2021 is deze € 6670. Het verschil met de werknemer wordt hierdoor kleiner. Vooral bij bruto-inkomens van werknemers tussen de € 30.000 en € 75.000 neemt het verschil met een kwart tot een derde af.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 10 juni

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen