Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar bij het bepalen van de WOZ-waarde van het woonzorgcentrum uit de jaren zeventig van de vorige eeuw terecht de levensduur heeft verlengd.

X is een stichting die gebruiker is van een woonzorgcentrum voor dementerende senioren. In geschil is de WOZ-waarde 2019 die door de heffingsambtenaar is vastgesteld op € 11.296.000. De waarde wordt bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde, dit is de waarde van de grond opgeteld bij de opstalwaarde gecorrigeerd voor functionele en technische afschrijving.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar bij het bepalen van de WOZ-waarde van het woonzorgcentrum uit de jaren zeventig van de vorige eeuw terecht de levensduur heeft verlengd. Het tehuis is nog volledig in gebruik in overeenstemming met de strenge wet- en regelgeving voor verzorgingshuizen en die regelgeving wordt ook gehandhaafd. Het pand is verbeterd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd en er zijn geen aanwijzingen dat aan het gebruik van het pand op korte termijn een einde komt. De rechtbank stemt in met de levensduurverlenging en de technische afschrijving. Ook verder heeft de heffingsambtenaar de waarde onderbouwd. De heffingsambtenaar mocht uitgaan van kengetallen uit de landelijke taxatiewijzers, zonder die kengetallen nader te hoeven onderbouwen. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 10 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen