Rechtbank Gelderland oordeelt dat de naheffingsaanslag niet te hoog is vastgesteld en dat de verzuimboete terecht is opgelegd. Van de stukken die onder het controlerapport vallen moet de inspecteur alleen de stukken die relevant zijn voor de beoordeling van de geschilpunten in beroep overleggen.

Belanghebbende, X, is een vof, die zich bezig houdt met de verkoop van bloemen vanaf een vaste standplaats. Naar aanleiding van een boekenonderzoek is aan X een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd en een verzuimboete. X gaat in beroep. In geschil is of X recht heeft op aftrek van omzetbelasting voor verschillende posten. De inspecteur meent dat alle stukken van het boekenonderzoek, circa 4000 pagina's, op de zaak betrekkende stukken zijn. Omdat dit veel werk oplevert wil hij van de rechter weten welke stukken hij moet overleggen.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de naheffingsaanslag niet te hoog is vastgesteld en dat de vergrijpboete terecht is opgelegd. Van de stukken die onder het controlerapport vallen moet de inspecteur alleen de stukken die relevant zijn voor de beoordeling van de geschilpunten in beroep overleggen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft X geen recht op aftrek van BTW op de tweede betaling ten aanzien van de verpakkingskosten. Er is aan X geen belasting in rekening gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur. Bij de post energie-, telefoon- en internetkosten is X er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat deze kosten hoger zijn geworden door het zakelijk gebruik. Voor het recht op aftrek van BTW op de huur van de loods komt X met een bewijsaanbod. Dit passeert de rechtbank, onder andere doordat de vermeende verhuurder van de loods in 2016 geen eigenaar meer was. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 14 april

33

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen