Staatssecretaris Van Rij van Financiën stelt, als uitvoering aan de motie van het lid Inge van Dijk (CDA), dat hij het onverstandig acht om de fiscaal gefaciliteerde giftenaftrek die geldt voor ANBI’s ook toe te passen op verenigingen.

Het doel van de giftenaftrek is het langs indirecte weg bevorderen van schenkingen aan instellingen die bijdragen aan het algemeen nut. Eenmalige giften aan verenigingen zijn niet aftrekbaar omdat verenigingen geen ANBI-status hebben, welke inhoudt dat ze voor ten minste 90% algemeen nut moeten beogen. Periodieke giften aan verenigen zijn al langere tijd, onder voorwaarden, aftrekbaar. Deze voorwaarden dienen ertoe de verenigingen fiscaal te stimuleren om zoveel mogelijk het collectief te dienen. Vanuit het doel van de giftenaftrek vindt de staatssecretaris het niet logisch om voor giften aan verenigingen dezelfde faciliteiten te bieden als aan ANBI’s.

Een risico aan het aftrekbaar maken van eenmalige giften is volgens de staatssecretaris het substitutie-effect, die de ondoelmatigheid van de giftenaftrek voor verenigingen vergroot. Het wordt dan aantrekkelijk om een zo laag mogelijke contributie te betalen en een grotere bijdrage als gift te doneren. Het is dan aannemelijk dan verenigingen hier rekening mee houden bij het vaststellen van de contributie. Ook noemt de staatssecretaris een aanzienlijke budgettaire derving en een forse toename in uitvoeringslasten als risico.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 april

17

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen