Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur bij de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting terecht rekening heeft gehouden met de lening. De stelling van X, dat de lening geen verband houdt met de woning, maar met de beleggingsrekening, is niet juist.

Belanghebbende, X, en zijn echtgenote Y, richten in 2014 een bedrijf (Z) op. Z is fiscaal transparant en koopt een vakantiewoning in Frankrijk voor € 1,7 mln. Daarbij is € 60.000 aan Franse belastingen verschuldigd. De financiering van de woning vindt plaats via een lening van € 1,7 mln van een Franse bank. Y ontvangt een schenking van € 1,8 mln en maakt € 1.760.000 over van haar rekening naar een beleggingsrekening van haar en X. In zijn IB-aangifte claimt X voor de waarde van de woning van € 1.760.000 aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De inspecteur is van mening dat rekening moet worden gehouden met de lening en gaat voor de voorkoming uit van een bedrag van € 60.000. X is het daar niet mee eens.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur bij de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting terecht rekening heeft gehouden met de lening. De rechtbank kan de stelling van X, dat de lening geen verband houdt met de woning, omdat de lening verband houdt met de beleggingsrekening, niet volgen. De rechtbank wijst daarbij op de stukken waaruit blijkt dat het transparante Z de lening bij de Franse bank is aangegaan met de woning als onderpand. Z heeft de lening ook gebruikt om de koopprijs van de woning te voldoen. Daarnaast heeft Y een schenking ontvangen van € 1,8 mln en van dit bedrag is € 1.760.000, via de bankrekening van Y, is gestort op de beleggingsrekening. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema De tweede woning in binnen- en buitenland en box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 23

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 14 april

87

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen