Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de lijfrenteverplichtingen niet als kosten in aftrek kunnen worden gebracht op het ab-inkomen. De lijfrentetermijnen zijn geen kosten die zijn gemaakt in verband met de aandelen in A nv.

Belanghebbende, X, koopt de aandelen A nv voor € 8,7 mln van stichting Q. Zij blijft de koopsom schuldig. Verder neemt X twee lijfrenteverplichtingen van Q over voor € 8,2 mln. Z, de vader van X, is de begunstigde van deze lijfrenteverplichtingen. Ook neemt X nog een schuld van € 480.000, die Q aan A nv had, over. Dit tegen schuldigerkenning door Q aan X. Q en X verrekenen vervolgens hun vorderingen en schulden. Eind 2017 levert X de aandelen A nv aan de door haar opgerichte stichting P, waarop A nv in 2017 wordt geliquideerd. Een liquidatie-uitkering van € 9,3 mln wordt aan X toegekend. In haar IB-aangifte verantwoordt X een ab-inkomen van € 200.000 (€ 8,9 mln -/- € 8,7 mln). Bij de berekening van de overdrachtsprijs houdt X ook rekening met de in 2016 en 2017 aan haar vader uitgekeerde lijfrentetermijnen van € 375.000. De inspecteur acht echter alleen maar de rentecomponent van de uitgekeerde lijfrentetermijnen van € 35.000 aftrekbaar.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de lijfrenteverplichtingen niet als kosten in aftrek kunnen worden gebracht op het ab-inkomen. De lijfrentetermijnen zijn geen kosten die zijn gemaakt in verband met de aandelen in A nv. Zij kunnen dan ook niet de kostprijs van de aandelen in A nv verhogen. De rechtbank overweegt dat X de aandelen voor € 8,7 mln heeft gekocht. Daar wijzigt de verrekening van de schulden niets aan. Uit de contractuele bepalingen blijkt namelijk dat de overnamesom vast staat. Het aandelenpakket heeft onvoldoende connectie met de overgenomen lijfrenteverplichtingen. Na verrekening van de onderlinge vorderingen en schulden resteren nog het aandelenbelang in A nv en de lijfrenteverplichtingen die X heeft overgenomen. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.21

Wet inkomstenbelasting 2001 4.15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 14 april

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen