De Belastingdienst heeft een kennisgroepstandpunt gepubliceerd over de vraag of een voorbehoud van negatieve stille reserves mogelijk is. Het antwoord is dat dit mogelijk is als het een zakelijke afspraak betreft.

In de voorgelegde casus gaat het om een personenvennootschap met een bedrijfsmiddel met een negatieve stille reserve van € 500.000. Een nieuwe vennoot treedt toe tot deze vennootschap. De zittende vennoten en de toetredende vennoot willen een voorbehoud maken ten aanzien van de negatieve stille reserve.

In de beschouwing wordt toegelicht dat bij het aangaan van een vennootschap contractsvrijheid bestaat. Vennoten hebben daardoor de vrijheid om bepalingen in een overeenkomst op te nemen over zowel positieve als negatieve stille reserves. De overeengekomen afspraken moeten wel zakelijk zijn. Er kan alleen een voorbehoud stille reserves worden gemaakt op zaken welke individueel kunnen worden geadministreerd. De omvang van het voorbehoud dient te zijn vastgelegd op basis van onderdeel 4 van het besluit van 19 januari 2022, nr. 2021-20252, V-N 2022/10.4.

Verder wordt nog opgemerkt dat een voorbehoud van negatieve stille reserves niet vaak zal voorkomen, aangezien de overdrager normaliter gebruik zal willen maken van de mogelijkheid om te herwaarderen om een afwaarderingsverlies te effectueren.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 14 april

85

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen