Internetconsultatie concept besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen gestart

De Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen introduceert per 2025 een wettelijke methode voor de fiscale kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden in de Wet IB 2001, de Wet VPB 1969, de Wet DB 1965 en de Wet BB 2021. Onderdeel van de wettelijke methode is de rechtsvormvergelijking. Ten behoeve van de rechtsvormvergelijking worden buitenlandse rechtsvormen vergeleken met Nederlandse rechtsvormen. In het concept besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen wordt de rechtsvormvergelijking verder uitgewerkt. Daarnaast is als bijlage bij het besluit een lijst opgenomen met buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn dan wel niet vergelijkbaar zijn met een Nederlandse rechtsvorm. De internetconsultatie sluit op 18 maart 2024.

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

157

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen