Een belasting op snoep en andere producten met (veel) suiker, is "zeer effectief" en kan een budgettaire opbrengst opleveren van € 700 miljoen tot € 1,2 miljard. Dat blijkt uit een onderzoek door Ecorys waarvan staatssecretarissen Van Rij van Financiën en Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het rapport delen met de Tweede Kamer.

De invulling van een suikerbelasting is belangrijk, ook voor de vraag of er niet talloze rechtszaken volgen. De onderzoekers stellen voor om producten die 6 procent suiker of meer bevatten 'gestaffeld' te belasten. Het tarief gaat dan omhoog als het product meer suiker bevat. De suikerbelasting is als verbruiksbelasting juridisch houdbaar, aldus het onderzoek. Voor een verhoogd BTW-tarief geldt dat niet. De grens voor welke producten extra belast worden is "op grote lijnen gebaseerd op de Schijf van Vijf", de richtlijn van het Voedingscentrum. De belasting zou beperkt moeten worden tot "producten waarvoor een voedingsetiket verplicht is", om te voorkomen dat ook fruit extra wordt belast.

Met het aannemen van de motie van de leden Van Campen en Tielen zal het kabinet, gelet op haar demissionaire status, geen gevolg geven aan het onderzoek. Een eventuele opvolging is aan een nieuw kabinet of de Tweede Kamer.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

73

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen