Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Italië in strijd met het EU-recht handelt omdat Gabel en Canavesi geen terugbetaling kunnen vorderen van de op hen afgewentelde toeslag, die in strijd met het EU-recht is geheven.

Gabel Industria Tessile SpA en Canavesi SpA nemen elektriciteit af van A2A Energia SpA en Energit SpA. In de vergoeding die zij betalen zit ook een toeslag. In 2020 verzoeken Gabel en Canavesi om terugbetaling van de toeslag, omdat deze in strijd met het EU-recht (art. 1 lid 2 EG-richtlijn 2008/118) is geheven. Omdat sprake is van meerdere procedures, met een verschillende uitkomst, stelt de Italiaanse rechter prejudiciële vragen. In sommige zaken wordt de teruggaaf namelijk geweigerd omdat sprake is van particuliere ondernemingen en aan de bepalingen van EG-richtlijn 2008/118 geen horizontale rechtstreekse werking toekomt. In andere zaken wordt de teruggaaf verleend.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Italië in strijd met het EU-recht handelt omdat Gabel en Canavesi geen terugbetaling kunnen vorderen van de op hen afgewentelde toeslag, die in strijd met het EU-recht is geheven. Het is in strijd met het doeltreffendheidsbeginsel dat Gabel en Canavesi de onverschuldigd betaalde toeslag alleen maar langs civielrechtelijke weg kunnen terugvorderen van de leverancier. Dat de leverancier de toeslag zelf onterecht heeft betaald, is niet van belang.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

100

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen