Het kabinet geeft een reactie op het rapport van de aanjager problematische schulden voor ondernemers. Door de demissionaire status van het kabinet is het een beleidsarme reactie. De aanjager, Bruno Tideman, geeft in zijn rapport ruim 30 aanbevelingen.

De aanjager raadt onder meer aan om bij de invordering van schulden door de Belastingdienst te streven naar zoveel mogelijk persoonlijke contactmomenten met de ondernemer met schulden. Bij deze contactmomenten moet de ondernemer gewezen worden op de hulpverlening die beschikbaar is en moet aan de ondernemer toestemming gevraagd worden voor het delen van diens contactgegevens met organisaties die de ondernemer warm kunnen doorverwijzen. Minister Adriaansens van Economische Zaken geeft aan dat de Belastingdienst streeft naar zoveel mogelijk persoonlijk contact met ondernemers. Dit kan echter niet in alle gevallen, gezien de grote aantallen ondernemers bij wie sprake is van het niet (tijdig) betalen van een belastingschuld. Verder moeten bij het delen van contactgegevens eerst de formeelrechtelijke aspecten nader in kaart worden gebracht.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Editie: 21 december

Informatiesoort: VN Vandaag

277

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen