Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Eerste Kamer over vervolgacties in het kader van de op 19 december 2023 aangenomen moties voor een verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

De moties zien onder andere op de invoering van een nultarief in de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken, voor dranken die geen toegevoegde suikers bevatten en een zo eenvoudig mogelijke, uitvoerbare vorm van een gedifferentieerde verbruiksbelasting op basis van het suikergehalte in de drank. In reactie op de aangenomen moties antwoordt de staatssecretaris dat met de voorbereidingen van een wetsvoorstel is begonnen en dat de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 een contourenbrief ontvangt waarin de mogelijke uitgangspunten van het nieuwe systeem uiteen worden gezet. Het wetsvoorstel zal door de beoogde stelselwijziging niet eerder dan per 2026 in werking treden. Naar aanleiding van de motie tot uitstel van de ingangsdatum van de tariefsverhoging voor verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, meldt Van Rij dat het niet mogelijk is om de wet op basis van een motie van de Eerste Kamer vóór 1 januari 2024 te wijzigen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 december

Informatiesoort: VN Vandaag

179

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen