De Wet cameratoezicht douane (V-N 2023/56.24.13) treedt in werking op 1 januari 2024. Het koninklijk besluit dat dit mogelijk maakt, is nu verschenen.

De Wet cameratoezicht douane voorziet onder meer in de opname in de Algemene douanewet van expliciete grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden voor het gebruik van camera’s wanneer persoonsgegevens, waaronder in een specifieke situatie bijzondere persoonsgegevens, worden verwerkt.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Cameratoezicht Douane (36345).

Wetsartikelen:

Algemene douanewet 1:23a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Douane

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 december

Informatiesoort: VN Vandaag

121

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen