De Regeling groenprojecten 2022 wordt op 1 januari 2024 gewijzigd in verband met de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 2023 (EU) 2023/1315.

De drempelwaarden van de publicatieverplichting worden verlaagd overeenkomstig de algemene groepsvrijstellingsverordening. Verder wordt op een paar onderdelen het toepassingsbereik uitgebreid door hergebruik of inzet van refurbished producten te stimuleren. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om ook voor investeringen in gebruikte/refurbished zonnecollectoren een groenverklaring af te geven. Voorts komt een aantal categorieën te vervallen.

De wijziging heeft zowel voor de aanvragers als voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die met de uitvoering van deze regeling is belast, zeer beperkte gevolgen, aldus de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.14

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Editie: 21 december

Informatiesoort: VN Vandaag

121

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen