Het Ministerie van Financiën heeft het jaarlijkse overzicht met wijzigingen in de belastingheffing voor het nieuwe jaar gepubliceerd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2024.

De inflatiecorrectie voor 2024 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 9,9%. Voor de bedragen in de inkomstenbelasting is voor 2024 besloten een inflatiecorrectie toe te passen van 9,4941%.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1779

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen