De Kennisgroep Auto heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van de schuifjes van de EurotaxGlass’s koerslijst bij wijzigen van de afschrijvingsmethode in bezwaar of beroep tegen de aangifte BPM. In bezwaar of beroep kunnen bij toepassing van de EurotaxGlass’s koerslijst de schuifjes alsnog worden toegepast.

In de voorgelegde casus heeft de belastingplichtige aangifte BPM gedaan en voor het bepalen van de afschrijving gebruik gemaakt van de taxatiemethode. Uit de hertaxatie van DRZ blijkt dat er geen schade aanwezig is. Daarom wil de belastingplichtige in de beroepsprocedure de afschrijvingsmethode wijzigen van taxatie naar koerslijst door de koerslijst van EurotaxGlass’s toe te passen met gebruikmaking van de schuifjes ‘marktsituatie’ en ‘marktsituatie handelaar’.

De kennisgroep antwoordt dat het in bezwaar of beroep wijzigen van de afschrijvingsmethode is toegestaan, mits voor de controle op de juistheid van de nieuwe waarde geen fysieke opname vereist is. In casu betekent dit dat er een historische uitdraai van de koerslijst EurotaxGlass’s aanwezig moet zijn. In lijn met een eerder kennisgroepstandpunt en het arrest van de Hoge Raad van 15 november 2019, nr. 18/00246, V-N 2019/57.15, mag met alle in de koerslijst gespecificeerde factoren rekening worden gehouden, zoals de schuifjes. Dit betekent wel dat het taxatierapport wordt losgelaten en geen extra waardeverminderingen in aftrek worden genomen.

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 mei

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen