Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X onvergelijkbaar is met in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstellingen. X heeft dan geen aanspraak op teruggaaf van dividendbelasting.

Het Luxemburgse X, een beleggingsfonds (Société Anonyme), verzoekt om teruggaaf van dividendbelasting over de jaren 2006 - 2012. De inspecteur wijst het verzoek af.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X onvergelijkbaar is met in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstellingen. X heeft dan geen aanspraak op teruggaaf van dividendbelasting. Het hof verwijst daarbij naar zijn uitspraak van 18 januari 2023 (20/00144, V-N 2023/18.1.3) betreffende een naar Duits recht opgericht Publikum Sondervermögen. In die uitspraak verwijst het hof naar zijn uitspraak van 26 oktober 2022 (21/00402, V-N 2022/51.6), die betrekking heeft op een Duits beleggingsfonds (icbe) en overweegt daarin dat systeemverschillen bestaan tussen Duitsland en Nederland bij de belastingheffing over dividendinkomsten. Volgens het hof kunnen, bij gebreke van harmonisatie, de nadelen van dergelijke systeemverschillen niet door middel van een beroep op de verkeersvrijheden uit het VWEU worden weggenomen; daarvoor is harmonisatie vereist. Mutatis mutandis is dit ook van toepassing op het Luxemburgse X, een Société Anonyme. Ook Luxemburg kiest er namelijk voor om aandeelhouders die niet in Luxemburg wonen of gevestigd zijn niet in de heffing te betrekken ter zake van uit Nederland stammend dividendinkomen.

Lees ook het thema Beleggingsinstellingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 11a

Wet op de dividendbelasting 1965 10

Goedkeuringswet EEG-Verdrag 56

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Dividendbelasting

Editie: 6 september

Informatiesoort: VN Vandaag

137

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen