Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat een Verordening bekend moet zijn gemaakt om rechtskracht te hebben. Niet vereist is dat de gepubliceerde versie ondertekend is. De aanslag afvalstoffenheffing wordt vernietigd ten aanzien van het variabele deel voor het aantal ledigingen omdat de gemeente niet duidelijk maakt of dit een tijdvakheffing of een tijdstipheffing is.

X ontvangt aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing en vindt om diverse redenen dat deze aanslagen vernietigd moeten worden. Zo zijn de gepubliceerde Verordeningen niet ondertekend, waardoor deze op 1 januari volgens X geen rechtskracht hadden. Daarnaast mag de gemeente geen aanslag opleggen voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing in verband met het aantal ledigingen, omdat het belastingtijdvak ontbreekt in de Verordening.

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat een Verordening bekend moet zijn gemaakt om rechtskracht te hebben. Niet vereist is dat de gepubliceerde versie ondertekend is. Uit de Verordening van de gemeente blijkt niet of de afvalstoffenheffing een tijdvakheffing dan wel tijdstipheffing is. De gemeente heeft dit niet, althans onvoldoende duidelijk, omschreven. Omdat nergens uit blijkt of het aantal ledigingen per kalenderjaar wordt geheven kan de aanslag niet in stand blijven. Dit deel van de aanslag wordt daarom vernietigd. Het hoger beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 217

Gemeentewet 139

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Belastingen overzeese Rijksdelen

Editie: 6 september

Informatiesoort: VN Vandaag

311

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen