Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting. X maakt niet aannemelijk dat zij kan worden gekwalificeerd als een niet-transparant lichaam.

X, een beleggingsfonds (UCITS) uit het Verenigd Koninkrijk, verzoekt om teruggaaf van dividendbelasting over het jaar 2016. De inspecteur wijst het verzoek af. In geschil is of X opbrengstgerechtigde is ten aanzien van de ontvangen dividenden waarvoor het verzoek om teruggaaf van dividendbelasting is gedaan en of zij vergelijkbaar is met een fbi.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting. X maakt niet aannemelijk dat zij kan worden gekwalificeerd als een niet-transparant lichaam. Zij kan dan niet worden aangemerkt als een zelfstandig subject voor Nederlandse fiscale doeleinden zodat geen dividendbelasting is ingehouden ten laste van X. Nu X geen opbrengstgerechtigde is, heeft de inspecteur het verzoek om teruggaaf van dividendbelasting terecht afgewezen.

Lees ook het thema Beleggingsinstellingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 10

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

Wet op de dividendbelasting 1965 11a

Wet op de dividendbelasting 1965 1

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Dividendbelasting

Editie: 6 september

Informatiesoort: VN Vandaag

154

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen