De Staatssecretarissen van Financiën informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van de invorderingsstrategieën van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, toezeggingen over de menselijke maat en maatwerk, en de gebundelde betalingsregeling. Zo wordt onder andere gekeken naar een standaardbetalingsregeling ongeacht de financiële draagkracht en de mogelijkheid tot een betaalpauze onder voorwaarden.

Ten aanzien van de gebundelde betalingsregeling voor belasting- en toeslagschulden is de focus verlegd naar de verkenning van deelname aan de betalingsregeling Rijk. De betalingsregeling Rijk wordt uitgevoerd door het CJIB en betreft één betalingsregeling voor schulden bij het CJIB, DUO en/of CAK. Gekeken wordt of de belasting- en toeslagschulden hieraan kunnen worden toegevoegd.

Voor de uitwerking van de maatregelen is tijd en expertise nodig. De feitelijke inwerkingtreding van verbetervoorstellen is mede afhankelijk van de snelheid waarmee eventuele wijzigingen in beleid, wet- en regelgeving gerealiseerd kunnen worden en de inpasbaarheid binnen het ICT-portfolio. Voorstellen die direct uitvoerbaar zijn, worden zo snel mogelijk geïmplementeerd, zoals het optimaliseren van het Stella-team en de uitvoering van de maatregel ‘verrekenen zonder kosten’ bij de Dienst Toeslagen.

In januari 2024 wordt de Kamer opnieuw geïnformeerd over de voortgang van de invorderingsstrategieën.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 september

Informatiesoort: VN Vandaag

296

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen