Staatssecretaris Van Rij van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat hij verwacht dat de verdragstekst van Bedrag A van Pijler 1 komend najaar wordt gepubliceerd. Het is de bedoeling dat het multilaterale verdrag voor het einde van 2023 kan worden ondertekend. Het doel is dat Bedrag A in 2025 in werking treedt.

Tijdens de Inclusive Framework vergadering in juli 2023 is geen overeenstemming bereikt over Bedrag A. De afspraak dat landen hun bestaande nationale digitale dienstenbelastingen opschorten en geen nieuwe belastingen introduceren, is verlengd tot eind 2024 met een uitloopmogelijkheid tot eind 2025. Een definitief rapport over Bedrag B wordt voor het einde van 2023 verwacht. Over de verdragsmaatregel STTR van Pijler 2 meldt Van Rij dat landen binnen het IF hebben toegezegd om op verzoek van ontwikkelingslanden de STTR te laten doorwerken in hun belastingverdragen met deze landen. Het is de vraag of Nederland dergelijke verzoeken ontvangt, omdat de betreffende betalingen in Nederland in principe zijn onderworpen aan een belastingheffing van een voldoende niveau.

Bij de verkenning van toekomstige prioriteiten heeft Nederland aangegeven dat het belangrijk is om wereldwijde afspraken te maken over de belastingheffing van zeer vermogende personen. Enkele andere landen beaamden deze prioriteit. Daarnaast heeft Nederland de OESO opgeroepen tot het maken van afspraken voor thuiswerkende grenswerkers en benoemd dat het belangrijk is te voorkomen dat er een race to the bottom plaatsvindt in regimes in de inkomstenbelasting voor het aantrekken van werknemers.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 6 september

Informatiesoort: VN Vandaag

403

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen