Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verkoop van de helft van de eigendom van springpaarden door X als levering voor de omzetbelasting wordt beschouwd. Het toepassen van het nultarief op de verkopen kan slechts voor een gedeelte van de paarden worden vastgesteld op basis van de administratie.

X houdt zich bezig met de handel in springpaarden. X verkoopt in 2012 50% van de eigendom van een aantal paarden. X stelt dat geen sprake is van een levering voor de omzetbelasting omdat de kopers met 50% eigendom niet als heer en meester over de paarden kunnen beschikken. X past het nultarief toe op de verkopen. De inspecteur stelt dat wel sprake is van een levering en dat X ten onrechte het nultarief toepast. X gaat in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van een levering voor de omzetbelasting, omdat de kopers als mede-eigenaar over de paarden kunnen beschikken. X slaagt er niet in te bewijzen dat voor alle paarden aan de voorwaarden voor toepassing van het nultarief is voldaan. De naheffingsaanslag wordt verminderd voor zover uit de administratie van X blijkt dat het nultarief terecht is toegepast. De rechtbank verbindt geen gevolgen aan het niet overleggen van alle dossierstukken door de inspecteur. Het beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 12

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns (overgangsmaatregel wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten) 2

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns (overgangsmaatregel wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten) 6

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns (overgangsmaatregel wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten) 9

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns (overgangsmaatregel wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten) 3

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 6 september

Informatiesoort: VN Vandaag

552

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen