Volgens het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst mag de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum ook worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend loon verminderd met een AOW-franchise). Dat staat in een Vraag en Antwoord dat het Aanspreekpunt heeft gepubliceerd.

Volgens art. 18b Wet LB 1964 is de maximale begrenzing van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum niet meer dan 50% van het laatstgenoten pensioengevend loon. Een lager percentage is toegestaan, evenals het uitsluiten van een deel van het loon als pensioengevend loon. Daarom is het ook mogelijk om de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uit te drukken in een percentage van de pensioengrondslag, zolang de maximale begrenzing van art. 18b Wet LB 1964 niet wordt overschreden.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 18b

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 6 september

Informatiesoort: VN Vandaag

293

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen